3 (24) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 7.
• Czej jô béł maleńczim dzeckã...

Kùltura:

• Czarzą ë grają - Kùtin
• Kaszëbsczé Zôpùstë w Mestwinie (òdjimczi)

Lëteratura:

• Mòje serakòwsczé miesące
STRËMIANNIK - J.Kroplewsczi

Kòmentarze:

• Na Lesôkach

Jarosłôw Kroplewsczi - Mòje serakòwsczé miesące

STRËMIANNIK

Jarosłôw Kroplewsczi

Strëmiannik na trzë stronë spłënie:

Z pòpiołã na se,
Spòd sniegù
Pò flastrze,
Bez biszung
Na ksãżą łąka
spłëną letczi grzéchë
ji tam wmiknóm.

Ùczapóny słowem
Spòd ùrzmë
Pò stegnach
Wedle płotu
Do Kòminka
spłëną strzédni grzéchë
i tam rozrzôdną.
Smiertelny grzéchë sjata
I całich Kaszëbów
Do Swiniewa spłëną
I tam sã bãdą swiniéc.

Na ksãżi łące wôłtôrz,
Kòmink zarosłi,
A Swiniewò...
Swiniewò bãdze jak lëdze.

A na pôłni brzadowô zupa.
A na pò zupie sledze.

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?