7 (19) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Przemôłczóny Aleksander Labùda
• Mòja réza do Hesczi - Përznã o Kaszëbach Łebióńsczich
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Diskùtëjemë czë ùcékómë?

Felietona:

• Jazda bez ùtrzëmankòwieniégò!

Nié le Kaszëbë:

• Nôwikszi môłi nôród

Kùltura:

• Rëszë sã! Do zôbawë!
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Kòmpanijô Wãdzëbôków - nowe mùzyczne karno
• Kònkùrs w brusczim KLO
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Mòje serakòwsczé miesącë : "Pajicznik"

Mòje serakòwsczé miesącë : PAJICZNIK
Jarosłôw Kroplewsczi

PAJICZNIK

Pòrénk słuńce z plëtë wëniósł,
Ë swiãtno je wëstawił
Jaż na kùńcu bùlewisków
Czéj hòstijô w zadôczny wsë.

A òd strzébrzny ti kòrónë
Kòrunczi różewëch jiskrów
Zwiésôł pajiczëną pò òstach,
Bez stegnã, co më nią szlë.

I tak më szlë, a szlë
                   przed ten wôłtôrz
                   z hôczkama
                   z czipkama
                   z miechama
                   z gòdzynkama
                   za bùlwama.
I tak më jidzemë,
                   a jidzemë,
                   a jidzemë...

Dërch, a dërch.

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?
Napiszë do naju!